Tag Archive | "nbsp"

Rwanda | Rwanda RDB to permit

Tags: , , , , , , , , ,

Rwanda: RDB to permit people own wild animal zoos

Posted on 23 August 2012 by peter

Rwanda | Rwanda RDB to permitAfter fencing the Akagera National Park, for the first time in Rwanda the Rwanda Development Board (RDB) will accept for the people who want to keep wild animals and to bring animals that were rare in Rwandan national parks.

The fact that Akagera National Park is small compared to the animals that live in it and what to feed them caused many problems in the past like animals escaping from the park and destroying people’s crops and even killing people,  Télésphore Ngoga who is in charge of National Parks in RDB.

Ngoga went on to say that this problem is being fixed by fencing this national park and they will remain with only the animals that they can take care of and which will not destroy people’s crops or kill them.

Ngoga said that after fencing this national park, local people might get the authority to own some of the wild animals that used to be in this park. “If a person can pay to watch impala in the park, why can’t a person have a zoo of his/her own and see them instead of finding them in the park? Like in other countries where a person can have their parks with animals like antelopes, buffaloes, crocodiles and they are used to make a living.

Apart from giving local people authority to own animals, many other animal species will be brought to Rwanda like lions, rhinoceros and others. For this to be possible, people have to first accept and show willingness to rear wild animals and the government to make laws that will guide the process.

 

 

 

 

Comments (0)

Amafaranga abarirwa muri miliyari ebyiri ngo ni yo azakoreshwa mu kuzitira Pariki y’Akagera

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

Rwanda : Amafaranga abarirwa muri miliyari ebyiri ngo ni yo azakoreshwa mu kuzitira Pariki y’Akagera

Posted on 22 August 2012 by peter

Amafaranga abarirwa muri miliyari ebyiri ngo ni yo azakoreshwa mu kuzitira Pariki y’Akagera

Ubuyobozi bw’Ikigo cy’igihugu gishinzwe iterambere RDB buratangaza ko mu mezi atatu ari imbere igikorwa cyo kuzitira Pariki y’Akagera kizaba kirangiye kikazatwara abarirwa muri miliyari ebyiri z’amafaranga y’u Rwanda.

Icyemezo cyo kuzitira iyi pariki kikaba cyaraje mu rwego rwo gushakira umuti ikibazo cy’inyamaswa cyari kimaze igihe cyarajujubije abaturage. Inyamaswa ziganjemo imbogo, inzovu ndetse n’imvubu zikaba mu bihe by’ibagara n’isarura zatorokaga Pariki y’Akagera zikajya konera abaturage bo mu turere twa Nyagatare, Gatsibo na Karangazi baturiye iyo pariki.

Umukozi w’Ikigo cy’igihugu gishinzwe Iterabere (RDB) ushinzwe kubungabunga amapariki, Ngoga Télésphore, na we yemeza ko ikibazo cy’inyamaswa zonera abaturage cyari kimaze gufata indi ntera. Agira ati “Hari ubwo byarengaga ku kona imyaka zikagira abaturage zambura ubuzima.”

Biteganyijwe ko muri gahunda yo kuzitira Pariki izakorwa ahareshya n’ibirometero 110 ngo bikabna bigomba kuba byarangiye mu mezi atatu ari imbere. Mu rwego rwo kugira ngo barengere ubuzima bw’abaturage ndetse n’imyaka yabo zimwe mu nyamaswa zari zasohotse hanze nk’imbogo, ubuyobozi bwa pariki ngo bukaba bwarazihindiye muri pariki rwagati bukoresheje indege.

   

 

 

 

 

 

 

 

Comments (0)

Rwanda ranks among African countries with potential ground for tourism growth

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

Rwanda : Rwanda ranks among African countries with potential ground for tourism growth

Posted on 17 August 2012 by peter

Rwanda ranks among African countries with potential ground for tourism growth

A Research firm-Euromonitor International has identified some African countries that are likely to see strong growth in tourism, and could possibly be lucrative destinations for investors in the tourism industry.

These countries are Rwanda, Sierra Leone and Tanzania. According to Euromonitor, Rwanda is emerging as a well-known destination on the world tourism map recording a 3% increase of inbound tourists in 2011 to reach 723,000.

In 2011, the majority of tourist arrivals came from other African countries. Arrivals from the African continent were led by the Democratic Republic of Congo(16.5%), followed by Uganda (13.5%) and Tanzania (7.4%). Rwanda’s core overseas markets include the US (3.6%), Belgium (2%) and the UK (1.5%).

According to Euromonitor, Rwanda is also ready to implement the East African Community single tourist visa, which will allow tourists to travel freely across the region.

Tourism is the largest foreign exchange earner with $251 million earned in 2011. The Rwanda Development Board (RDB) has revealed that for the first semester of 2012, Tourism revenues have increased by 11% compared to the same period last year in 2011. The tourism sector is estimated to have generated US $128.3m compared to US$115.6m generated in the same period last year.

One of the country’s most popular attractions is its mountain gorillas – which has attracted many tourists in the country and RDB has promoted the activity through the annual Gorilla Naming Ceremony (commonly known as Kwita Izina).

Rwanda is, however, trying to diversify its tourism offering, for example through the 150 metre high canopy walkway, the Congo Nile Trail and bird watching routes.


 

.

 

Comments (0)

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,

Rwanda | Nyamasheke: Abaturagebasobanuriweibisabwangoumuntuwonewen’inyamaswaz’agasoziyishyurwe.

Posted on 03 August 2012 by peter


Mu namayahujeabaturageb’umurengewaBushekeriwo mu karerekaNyamasheken’ubuyobozibw’akareretarikiya 30/07/2012, bamwe mu baturageb’uyumurengebaturiyeparikiy’igihuguyaNyungwebagaragajeikibazocy’inyamaswaziturukamuriparikizikabangirizaimyakakandintibishyurwekandibatanafiteububashabwokugiraicyobazikoraho.

Ikikibazocyokonerwantikigaragaramuriuyumurengegusakuko no mu murengewaCyatoukorakurinyungwenahokihagaragarandetsen’uwaBushengeudaturanyenaparikiarikohakabahagaragarainkendezoneraabaturage.

AsubizaikikibazoMusabyimanaElie, umukoziushinzweguhuzaparikin’abaturage mu kigocy’igihugucy’iterambere (RDB) yavuzekoikibazocy’inyamaswaz’agasozizoneraabaturagekitarimuri aka kareregusa.

Yavuzekoubusanzweiyoinyamaswazangizagabikabijeimyakay’abaturagebafashwagaarikoubuhakabaharihoitekaryaminisitiriw’intebe No 26/03 ryokuwa 23/05/2012 rigenaibipimo, uburyobwokubara, ibisabwan’ibikurikizwa mu gutangaindishyin’ibindibigenerwauwahohotewen’inyamaswa.

Yakomejeavugakoiyohagizeumuturagewonerwan’inyamasway’agasoziubuyobozibw’umudugudun’akagaribukoraraporo maze ubuyobozibw’umurenge, polisiy’igihugundetsenaparikibagasinyaho, ikoherezwamuri RDB maze igashyikirizwaikigegacyagenewekwishyuraindishyikuriiyomitungoyangijwekikabishyura.

Iritekakandirivugakoibyangijweiyobifiteagacirokarimunsiy’amafarangay’u Rwanda ibihumbi 25 bitishyurwa, rikanavugakoibyangijwen’imbeban’inyoninabyobitishyurwa.

Musabyimanayasabyeabahinzinabogufataiyambere mu kurebauburyobagirauruhare mu gucungaumutekanow’imyakayabo, anabasabakunozaubuhinzikukousangaugendeyekuburyobahingamoabaturage baba bafiteimyakaifiteagacirok’amafarangay’u Rwanda ibihumbi 25 ari bake.

ItegekoryemezakoishyambakimezaryaNyungwerihindutseparikiy’igihuguryemejwetarikiya 21/10/2005, ritangazwatarikiya 15/01/2006.

 

 

 

 

 


 

 

 

Comments (0)

Rusizi Cyamudongo forest need be conserved-RDB 2

Tags: , , , , , , , , , ,

Rwanda | Rusizi: Cyamudongo forest need be conserved-RDB

Posted on 02 August 2012 by peter

Residents near Nyungwe national park are asked to stop activities that destroy the life of animals that attract tourists and improve our economy.

This was revealed by Elie Musabyimana, a worker in RDB on July 29th 2012 during the event to sensitise residents on conserving Cyamudongo forest in Nkungu sector.

Rusizi   Cyamudongo forest need be conserved-RDB

Sensitization comes to life after finding out that hunting, bee keeping; fire wood collecting and human waste destroy the park putting tourist attractions at danger.

Rusizi   Cyamudongo forest need be conserved-RDB 2

As a way of conserving the parks, sensitization was organized through songs, dances, poems and skits showing how one does destructive activities secretly, how they can be prevented and the punishments that await the wrongdoers.

However, some residents have understood the importance of conserving national parks through the advantages the government bring to them from tourism like schools, bursary, roads, and promoting and selling crafts to the tourists.

Elie Musabyimana, who presided over the occasion, says residents should protect and know the importance of parks and doing otherwise will get them punished the same way they demand compensation when animals destroy their crops.

Executive secretary of Nkungu sector Mr. Theogene Nsabimana revealed they are going to sensitise the residents more through giving information and employing game rangers.

Cyamudongo forest has 40 types of animals that earn the country Rwf10 million from Rwandese and foreigners that visit them.

Sensitization event was done first in Gisovu, Banda, and ended in Nkungu sector.

 

 

Comments (0)

RUSIZI 33 remains of genocide victims laid to rest

Tags: , , , , , , , , ,

Rwanda | RUSIZI: 33 remains of genocide victims laid to rest

Posted on 06 July 2012 by peter

Burying Tutsi victims in Memorial sites provided by the government is a way of giving them human value  that they lost when they were killed, Oscar Nzeyimana the Mayor of Rusizi District said during the function to bury the remains of 33 genocide victims at Rusizi genocide memorial site on the 3rd.July.2012.

RUSIZI 33 remains of genocide victims laid to restIn this function, the genocide survivors from families of the deceased appreciated the way of getting the information where their relatives were buried so as to lay them to rest in respect which shows the extent of Unity and Reconciliation in Rwanda and that they will be able to let go after burying their relatives’ remains.

Oscar Nzeyimana thanked the families of the deceased to have cooperated with the administration and accepted to exhume those who were buried in different places in their families to bury them in the memorial site so as to be cared for by memorial site management.

Nzeyimana Oscar went on to say that when people are not buried in their rightful place it delays development of the people as the land of which people are buried would be needed for developmental projects.

It is expected that Nyarushishi genocide memorial site that is in Nkungu sector when it is completed fully, all genocide victims in Rusizi district will be transferred there because it will be big and up to date.

 

 

 

Comments (0)

Mpanga prison Workers visits Murambi genocide memorial site

Tags: , , , , , , , , ,

Rwanda : Mpanga prison Workers visits Murambi genocide memorial site

Posted on 27 June 2012 by peter

Workers of Mpanga prison said, Murambi genocide memorial site  visit will give them an insight in their work after seeing the evidence of genocide and getting explanations about the history of how genocide was planned, perpetrated and its effects.

Mpanga prison Workers visits Murambi genocide memorial site

 

 

 

 

Then were explained all about the history before and after the 1994 genocide Against Tutsi in general and specifically the history of former Gikongoro prefecture during the Workers of Mpanga prison visit to Murambi genocide memorial site that is located in Nyamagabe district.

They also got to see the evidence of the genocide that was done to Tutsis specifically those who had sought refuge in the building of the school that was still under construction at Murambi hill at the same place this memorial site was built.

Eugene Bisengimana the acting director of Mpanga prison said that the fact that their workers managed to visit this memorial site has left them more understanding to some things some of them took for granted as some of these workers were still young during the 1994 genocide.

“those young men and women you see there were children during the 1994 genocide, visiting this memorial site was like them knowing the real truth of what happened due to the evidence of which was kept well that provided them with an insight in genocide more than they knew.” Eugene Bisengimana clarified.

According to the number provided by workers of this memorial site states that about 50.000 Tutsis lost their lives at Murambi hill and most of them are laid to rest in Murambi memorial site.

Comments (0)

Murambi genocide memorial center

Tags: , , , , , , , , , ,

Rwanda | Nyamagabe: Cell Advisory committee visit Murambi memorial centre

Posted on 08 June 2012 by peter

 Members of Cell Advisory Committee of Kabeza cell in Kanombe sector-Kicukiro District have visited Murambi Memorial centre where 1994 genocide against Tutsi victims are laid to rest.

Murambi genocide memorial center

Murambi genocide memorial center

When visiting the genocide memorial centre on June 2nd 2012, advisory committee members revealed that their aim was to see and believe the history of genocide that claimed 1 million Rwandans in 100 days.

Over 18000 genocide victims that were massacred at one school on Murambi hill are buried in Murambi memorial site.

After being told the indicators of Rwandan history before and during genocide, Bonaventure Nzamwita, president of the committee highlights that every Rwandese should participate in rebuilding the country that was ruined by genocide tragedy.

“Every family was affected by 1994 Tutsi genocide, whether participants or survivors.  Time has come for us to live in together in Rwanda as our motherland,”

Committee members donated Rwf18000 to Murambi memorial center.

 

 

 

 

Comments (0)

Workers laying down flowers to the mass grave

Tags: , , , , , , , , , ,

Rwanda | Nyamagabe: Action Aid workers visit Murambi Memorial Centre

Posted on 31 May 2012 by peter

 

Workers laying down flowers to the mass grave

Workers laying down flowers to the mass grave

 Action Aid workers in Rwanda has recently visited Murambi 1994 genocide against Tutsi memorial centre in a move to honour the victims.

During the visit, Action Aid workers were explained for history of Murambi memorial and witnessed survivors testify on how massacre was done in the place where the grave is built.

The testimony entailed how Tutsi from different corners of Murambi, gathered and hid at Murambi vocational school were brutally murdered by Interahamwe and soldiers.

Josephine Uwamariya, Director for ActioAid- Rwanda commented on what happened in Murambi as painful and said its everybody’s duty to build a better Rwanda.

Talking about bad leadership that killed what it should have protected, Uwamariya urged residents to learn from the history.

“We should learn from history and strive to prevent genocide from happening again in Rwanda or elsewhere in the world,” adds Uwamariya.

After the visit, Action Aid workers gave the contribution of Rwf200000.

 

 

 

Comments (0)

Rwanda Abanyagakenke bazaharanira

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

Rwanda : Abanyagakenke bazaharanira ko nta Jenoside yasubira kuba ukundi- Umuyobozi w’akarere wungirije

Posted on 29 May 2012 by peter

Rwanda Abanyagakenke bazaharanira

Abacitse ku icumu bo mu Karere ka Gakenke mu Ntara y’Amajyaruguru baherekejwe n’abayobozi batandukanye tariki ya 27/05/2012 basuye Urwibutso rwa Murambi mu Karere ka Nyamagabe mu rwego rwo kumenya amateka ya Jenoside yaranze i Murambi.

Rwanda Abanyagakenke bazaharanira 1

Nyuma yo kunamira imibiri ibihumbi 21 ihashyinguwe no gutambagizwa urwibutso, basobanuriwe amateka ya Jenoside yaranze i Murambi.

Mutangana Simone, umwe mu bantu  bakeya bagize amahirwe yo kurokokera aho i Murambi avuga ko Jenoside yakorewe Abatutsi yatangiye mu mwaka w’i 1963 muri Gikongoro ariko noneho mu mwaka w’i 1994 biba akarusho bigizwemo uruhare n’ubuyobozi bwariho mu gihe cya Jenoside.

Abatutsi bakomoka muri komini zitandukanye zo mu cyahoze ari Perefegitura ya Gikongoro bakusanyirijwe i Murambi abayobozi ba gisivile na gisirikare babizeza umutekano maze babima amazi bikurikirwa n’ubwicanyi bwahitanye Abatutsi ibihumbi 50; nk’uko Mutangana akomeza abisobanura.

Umuyobozi w’Akarere Wungirije ushinzwe Imibereho Myiza y’Abaturage, Ntakirutimana Zephyrin avuga ko abaturage barushijeho gusobanukirwa amateka ya Jenoside no guharanira ko bitazasubira. Ati : « Kumenya amateka ya Jenoside y’i Murambi bituma Abanyagakenke baharanira ko nta Jenoside yasubira kuba ukundi kandi bagahanira ko twese twaba umwe. »

Umuyobozi w’umuryango uharanira inyungu z’abacitse ku icumu  Ibuka mu karere ka Gakenke, Uwimana Dieudonné avuga ko amateka ya Jenoside agomba gutuma Abanyarwanda bunga ubumwe bakarwanya Jenoside n’ingengabitekerezo yayo.

Mu bihumbi 50 by’Abatutsi byahungiye i Murambi mu gihe cya Jenoside, abantu 12 ni bo bonyine babashije kuroka ubwo bwicanyi.


 

Comments (0)

Advertise Here